Bridge

Op 23 februari 2017 is in Voorburg plotseling Wim Vrijmoet overleden. Wim was een goede vriend en een bijzonder mens. Wim was ook een bekende persoonlijkheid in de Haagse bridgewereld en gedurende vele jaren de drijvende kracht binnen de bridgevereniging Studiecentrum - in zijn tijd (en ook daarvoor) één van de topclubs in Nederland. Gedurende meer dan 10 jaar was Wim de hoofdredacteur van het blad Studiecentrum Troef, waarvan ieder exemplaar niet alleen binnen de vereniging met groot enthousiasme werd ontvangen, maar ook daarbuiten door velen werd gelezen. Hij had zelf een grote inbreng met artikelen en verhalen (o.a. onder de naam Le Cuisinier) maar wist veel gerenommeerde clubgenoten en ex-leden ertoe te bewegen hun inbreng te leveren. Met bijdragen van Hans Vergoed, Jos Jacobs, Paul Felten, Willem Gosschalk, Leo van den Brom, Kees Tammens, Hans van de Haar, Eddy Roosnek en nog vele anderen was Troef destijds in Nederland als clubblad ongeëvenaard zowel bridgetechnisch als op het vlak van humor en orgininaliteit.

Uit de inhoud van Studiecentrum Troef en uit een aantal andere publicaties en documenten die Wim heeft nagelaten heb ik een selectie gemaakt en die samengesteld tot een bundel. Het was de bedoeling daarvan een uitgave op papier te maken, maar hoewel ik een aantal aardige en enthousiaste reacties n.a.v. de preview kreeg, was het aantal mensen dat een exemplaar zou hebben gekocht toch niet voldoende om de kosten enigszins aanvaardbaar te houden. Nadat een fysieke uitgave dus niet haalbaar bleek, is het even blijven liggen. Omdat ik toch nog steeds de vraag krijg, of ik met het project door wil gaan, heb ik het alsnog opgepakt,. In plaats van een geprinte versie heb ik ervoor het gekozen een digitale versie te maken.

Naamgeving

Wim is er zelf ooit begonnen een bloemlezing van de verhalen die in Troef zijn verschenen samen te stellen. Hoewel hij dat project nooit tot een einde heeft gebracht, had hij al wel de titel vastgesteld: "Truffels in dwang". Een verwijzing naar de recepten die verwerkt werden in de bridgeverhalen die hij onder het pseudoniem £e Cuisinier schreef. De bundel die ik nu heb samengesteld heeft dezelfde naam gekregen.

Presentatie

De mensen die die periode hebben meegemaakt en Troef hebben gelezen, weten dat er destijds heel bewust een keuze is gemaakt om slechts minimaal aandacht te geven aan de presentatie. De manier om de spellen binnen de verhalen te presenteren werd op heel geheel eigen wijze gedaan, waardoor het papiergebruik tot een minimum werd beperkt. In het eerste nummer van Troef daarover het volgende gezegd.

Hoewel niet iedereen die presentatie nu nog op prijs zal stellen is ervoor gekozen om de inhoud geheel in de oude opmaak te presenteren. Deze terugblik gaat immers niet alléén om de inhoud, maar ook om het herbeleven van de sfeer in die tijd. Wel heb ik op veel plaatsen geprobeerd de leesbaarheid wat te verbeteren.

De bundel kun je hier bekijken. De mensen die die periode hebben meegemaakt en Troef hebben gelezen, weten dat er destijds heel bewust een keuze is gemaakt om slechts minimaal aandacht te geven aan de presentatie. De manier om de spellen binnen de verhalen te presenteren werd op heel geheel eigen wijze gedaan, waardoor het papiergebruik tot een minimum werd beperkt. In het eerste nummer van Troef daarover het volgende gezegd.

Hoewel niet iedereen die presentatie nu nog op prijs zal stellen is ervoor gekozen om de inhoud geheel in de oude opmaak te presenteren. Deze terugblik gaat immers niet alléén om de inhoud, maar ook om het herbeleven van de sfeer in die tijd. Wel heb ik op veel plaatsen geprobeerd de leesbaarheid wat te verbeteren.

De bundel kun je hier bekijken.

Overige documenten

Ik heb een selectie gemaakt van de beschikbare documenten en dus niet alles hier opgenomen. De hele verzameling van Studiecentrum Troef bestaat (inclusief voor- en achterbladen) uit ruim 2000 pagina's en daar komen nog honderden bladzijden bij van latere publicatie. Als daar interesse voor is, kan ik bezien of ik die op enige wijze in volledige vorm kan publiceren.© 2020 Koen Poppe
Email