Step2stat

→ Wil je na een StepBridge de gespeelde spellen in één pbn bestand hebben om ze later te kunnen bekijken, te analyseren of zelfs te dupliceren?

→ Wil je van alle spellen die je gedurende een bepaalde periode met één partner hebt gespeeld een analyse hebben wat jullie sterke punten zijn en in welke situaties jij en je partner minder scoren?

→ Wil zien of er een verschil is wanneer jij afspeelt of wanneer je partner dat doet?

→ Wil je weten of jullie tegenspel tegen SA beter is dan tegen troefcontracten of andersom?

→ Wil je eens een selectie zien van alle spellen van een bepaald type, bijvoorbeeld waarin je Michaels toepaste, Muiderberg opende, deelscores doubleerde of een MF hand had?

Voor die vragen is het programma Step2Stat gemaakt [Update d.d. 22 februari 2021].

Als je de gegevens van Stepbridge beschikbaar hebt, leest het programma de informatie van de spellen van alle speeldagen in. De spellen worden voor een groot aantal verschillende bied- en speelsitiaties geanalyseerd. Frequenties en scores voor het partnership als geheel en voor iedere speler apart (zie voorbeeld).

Hoe werkt het
 • De score wordt uitgesplitst naar het resultaat op afspel en tegenspel.
 • Je ziet de frequentie en de score van een groot aantal specifieke biedverlopen, spelverdelingen, positie, kwetsbaarheid en combinaties daarvan (zie overzicht).
 • Die resultaten worden voor het partnership getoond, maar ook gesplitst naar de resultaten van jezelf en van je partner.
 • De gegevens m.b.t. frequenties en scores van die situaties worden voor één speelavond c.q. sessie vastgesteld, maar zijn ook beschikbaar voor alle in de loop van de tijd door dat partnership gespeelde spellen.
 • Aparte resultaten voor butler en voor paren.
 • De mogelijkheid om een selectie te maken van alle spellen die voldoen aan een specifieke kenmerk (biedverloop, type hand/spelverdeling, resultaat of combinatie daarvan).
 • Resultaten van paren en butler worden apart gepresenteerd.
 • Alle spellen worden geconverteerd naar het PBN format en in één bestand per toernooi of sessie opgeslagen.
Installatie & handleiding
Haal hier het zip-bestand met het programma (versie 1.04 d.d. 22-02-2021) op en pak het uit. Plaats de bestanden in een folder.

Om de informatie beschikbaar te krijgen, moeten de resultaten van iedere zitting (toernooien, clubavonden en competitie-resultaten) als tekstbestand worden opgehaald en allemaal in diezelfde folder worden geplaatst. Downloaden als tekstbestand kan (voor zover ik heb kunnen nagaan) helaas alleen met de browser van FireFox (https://www.mozilla.org/nl).

Dus zorg dat je die browser tot je beschikking hebt en ga via Firefox (dus niet met het StepBridge programma zelf) naar https://portal.stepbridge.nl/.

 • log in met je spelersnaam en wachtwoord.
 • Kies Resultaten: [Toernooien] of Resultaten: [Competitie Paren] / [Competitie Butler].
 • Kies voor iedere sessie waarvan je de resultaten wilt converteren en meenemen in de tellingen van de pagina Persoonlijk resultaat (bij toernooien) of Bekijk (bij competitie).
 • Sla met (Ctrl+S) de webpagina met de uitslag en spellen op
  – opslaan als : Tekstbestanden (*.txt) en met de extensie txt.
  – kies een unieke naam (bijvoorbeeld de datum van het toernooi/evaluatie (jjjjmmdd.txt)
  - sla het bestand op in dezelfde folder waar ook het programma step2stat.exe en de bijbehorende bestanden zijn uitgepakt.
 • Start vervolgens het programma step2stat.exe (dubbelklik in Explorer/Verkenner) en kies:
  – Enter (of 'Batch') om alle bestanden in de folder te converteren en een analyse van alle gespeelde spellen.
  – De naam van het bestand (inclusief de extensie txt) om één sessie te converteren.
  'List' om een overzicht te krijgen van alle kenmerken die worden geteld.
 • Een overzicht van alle kenmerken die op dit moment worden bepaald met een toelichting op de werking is hier) te vinden. Ook worden daar een aantal mogelijkheden gegeven om eigen keuzes aan te geven.
NB - Het is mogelijk dat je virusscanner het programma weigert. Je zult dan in de instellingen van die scanner aan moeten geven dat het programma vertrouwd kan worden. Het programma leest alleen tekst bestanden in, maakt tellingen en schrijft vervolgens de output ook weer als gewoon tekst bestand terug. Veiligheidsissues bestaan daarbij dus niet, maar je zult mij daarbij wel moeten vertrouwen.
Ook zul je waarschijnlijk als administrator aangemeld moeten zijn.


Output
Alle resultaten worden in de subfolder \output geplaatst. Daar zijn de volgende documenten te vinden:
 1. Voor iedere set (toernooien en evaluatie competitie resultaten) een PBN bestand met de naam "event_datum(jjjjmmdd).pbn" waarin alle spellen met spelverdeling, biedverloop en spel.
 2. Een bestand "overzicht.txt", waarin voor ieder partnership de totalen staan (aantallen en scores) van situaties die geteld worden .
 3. De mogelijkheid bestaat om de spellen die één of meer kenmerken bevatten in één bestand samen te voegen zodat die later kunnen worden bekeken. Die spellen zijn te vinden in het bestand Selectie.pbn.
Updates
Het programma zoals dat nu gebruikt kan worden is een update (d.d. 22-02-202) waarin, n.a.v. enkele verzoeken, een aantal extra mogelijkheden zijn ingebouwd (versies). Ik zal de komende tijd mogelijk nog wel updates verzorgen, om fouten te corrigeren (als die gevonden worden) en om extra selecties toe te voegen als daar behoefte aan is. Als je op de hoogte wilt worden gehouden van updates, stuur me dan een email (k.poppe@gmail.com). Ook als je suggesties, verzoeken voor extra selecties of andere vragen hebt kun je me mailen.

PBN (Portable Bridge Notation)

PBN is een standaard format om bridge wedstrijden vast te leggen. Door het gebruik van PBN kan je gespeelde spellen na afloop in andere software inlezen en naspelen (bijvoorbeeld met Jack of Bridgify).  Met behulp van een programma als Bridge Composer kan je spellen die in PBN format zijn opgeslagen wijzigen, van commentaar voorzien en als image of in html-format exporteren. Meer info over PBN is te vinden op de site van Tis Veugen.© 2021 Koen Poppe
Email