Bridge

Op 23 februari 2017 is in Voorburg plotseling Wim Vrijmoet overleden. Wim was een goede vriend, gedurende vele jaren mijn bridgemaat en een bijzonder mens. Wim was ook een bekende persoonlijkheid in de Haagse bridgewereld en gedurende vele jaren de drijvende kracht binnen de bridgevereniging Studiecentrum - destijds één van de topclubs in Nederland. Gedurende meer dan 10 jaar was Wim de hoofdredacteur van het blad Studiecentrum Troef, waarvan ieder exemplaar niet alleen binnen de vereniging met groot enthousiasme werd ontvangen, maar ook daarbuiten door velen werd gelezen. Hij had zelf een grote inbreng met artikelen en verhalen (o.a. onder de naam Le Cuisinier) maar wist veel gerenommeerde leden en ex-leden ertoe te bewegen hun inbreng te leveren. Met regelmatige bijdragen van Hans Vergoed, Jos Jacobs, Paul Felten, Willem Gosschalk, Leo van den Brom, Kees Tammens, Hans van de Haar, Eddy Roosnek en nog vele anderen was Troef destijds in Nederland als clubblad ongeëvenaard zowel bridgetechnisch als op het vlak van humor en orgininaliteit.

Uit de inhoud van Studiecentrum Troef en uit een aantal andere publicaties en documenten die Wim heeft nagelaten heb ik een selectie gemaakt en die samengesteld tot een bundel. Het was de bedoeling daarvan een uitgave op papier te maken, maar hoewel ik een aantal enthousiaste reacties op de preview kreeg, was het aantal mensen dat een exemplaar zou hebben gekocht toch niet voldoende om de kosten enigszins aanvaardbaar te houden. Omdat ik regelmatig nog de vraag krijg of dat boek alsnog gaat verschijnen, heb ik het toch weer opgepakt. Een publicatie op papier zal dus niet gaan lukken en daarom heb ik besloten het materiaal zo te bewerken dat het in digitale vorm op internet kan verschijnen. 

Naamgeving

Wim is er zelf ooit aan begonnen een bloemlezing van de verhalen die in Troef zijn verschenen samen te stellen. Hoewel hij dat project nooit tot een einde heeft gebracht, had hij al wel de titel vastgesteld: "Truffels in dwang". Een verwijzing naar de recepten die verwerkt werden in de bridgeverhalen die hij onder het pseudoniem £e Cuisinier schreef. De bundel die ik nu heb samengesteld heeft dezelfde naam gekregen.

Presentatie

De mensen die die periode hebben meegemaakt en Troef hebben gelezen, weten dat er destijds heel bewust een keuze is gemaakt om slechts minimaal aandacht te geven aan de presentatie. De manier om de spellen binnen de verhalen te presenteren werd op geheel eigen wijze gedaan, waardoor het papiergebruik tot een minimum werd beperkt. In het eerste nummer van Troef daarover het volgende gezegd.

Hoewel niet iedereen die presentatie nu nog op prijs zal stellen heb ik ervoor gekozen om de inhoud geheel in de oude opmaak te presenteren. Deze terugblik gaat immers niet alléén om de inhoud, maar ook om het herbeleven van de sfeer in die tijd. Wel heb ik op veel plaatsen geprobeerd de leesbaarheid wat te verbeteren, door het contrast wat te versterken en/of onduidelijke stukken wat bij te werken. Maar de sfeer van de ouderwetse typemachine is helemaal behouden.

De bundel kun je hier bekijken.

Truffels in dwang - bladzijde 1 Truffels in dwang - bladzijde 2  ...

Overige documenten

Ik heb een selectie gemaakt van de beschikbare documenten en dus niet alles hier opgenomen. De hele verzameling van Studiecentrum Troef bestaat (inclusief voor- en achterbladen) uit ruim 2000 pagina's en daar komen nog honderden bladzijden bij van latere publicatie. Als daar interesse voor is, kan ik bezien of ik die op enige wijze in volledige vorm kan publiceren.

© 2020 Koen Poppe
Email